rhy.fi
Peura

POUTUN METSÄSTÄJÄT RY 30.8.2023 POUTUNKIEPPI 

PÖYTÄKIRJA

VALKOHÄNTÄPEURAN METSÄSTYKSEN ALOITUS KOKOUS

AVAUS matias Mikkilä avasi kokouksen

1. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI Pj matias Mikkilä, sihteeri Pasi Kultti

2. VALITAAN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT Mikko turja, Juho peltola

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksytty

4. TODETAAN KOKOUS LAILLISEKSI JA PÄÄTÖSVALTAISEKSI hyväksytty

5. TODETAAN JAHTIIN OSALLISTUJAT Elokuun viimeiseen päivään asti oikeus ilmoittaa osallistumisesta, jonka jälkeen ei uusia oteta ryhmään. Ilmoitus Matias Mikkilä / Pasi Kultti

VARAJAHTIPÄÄLLIKÖIDEN (5) VALINTA 1. matias mikkilä, 2. harri rauma, 3 antti tuomaala, 4. matti takaluoma, 5. pasi kultti
7. JAHDIN ALOITUS PÄIVÄ JA LOPETUS alkaa 01.09.2023 kyttäämällä, helmikuun 15. päivään asti.

VALKOHÄNTÄPEURAN METSÄSTYS
a. SÄÄNNÖT säännöt tekeillä, hyväksyttäminen talvikokouksessa v.2024 Käytetään yleisiä sääntöjä siihen asti

b. TURVALLISUUS Oma vastuu, lain mukaan toimitaan

c. TOTEUTUS kyttäämisjahdista aina ilmoitus VOUDILLE whatsapp, paikka ja aika. Porukkajahdeista ilmoitus peuraporukka whatsapp. KYTTÄÄMISEEN ON KÄYTETTÄVISSÄ 1 LUPA/ HENKILÖ ELI 1 AIKUINEN TAI KAKSI VASAA. YHTESIJAHDEISTA / LOPPULUVISTA PÄÄTTÄÄ VOUTI.

9. YHTEISJAHDIN LIHOJEN JAKAMINEN Kyttäämällä ammutun saa ampuja, porukkajahdeista sille porukalle mitkä on ollut jahdissa. Yhteispäätös lihojen köytöstä, palvataanko jne..

10. LUVAT JA MAKSUT 4 lupaa käytettävissä (3+2). Ampuja maksaa kaatomaksun. Porukkajahdin lihojen käytöstä tuleva maksu jaetaan lihaosuuksien kesken jos lihat jatkojalostetaan

11. MUUT ASIAT Kunnioittakaa toisten ruokintoja. Metsästäminen tälläisen läheisyydessä vaatii ruokinnan pitäjän luvan.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN kokokus päättyi 19.30
Tarkistettu Mikko Turja Juho Peltola

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös